O nás

Náš profesionální 4x4STYLE team vám dá možnost prožít dobrodružství za volantem HUMMERU H2 a speciálně upravených terénních vozů NISSSAN PATROL GR. 

Máme již 15-leté zkušenosti z offroadových závodů a z expedic po Africe i Evropě. Teď máte možnost si vyzkoušet adrenalinovou jízdu offroadem se vším všudy.


 

4x4STYLE TEAM 

 

 HONZA - Hummer H2, Nissan Patrol, střelba 

 

 

 ŠÁRKA - Administrace, catering

  

MARIAN - Nissan Patrol 


   

JITKA - Zdravotník

 

 

 

 MILOŠ - Nissan Patrol, střelba 

 


 

1. Informace o zpracování osobních údajů

Vážená paní, vážený pane, 

V souladu s požadavky evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), které je účinné od 25. 5. 2018, vám poskytujeme níže uvedené informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme.

 

2. Identifikační a kontaktní údaje 

Jan Toral

Větrná 883

68605 Uherské Hradiště - Mařatice,

IČ: 11518332

www.4x4style.cz

e-mail: info@ironman4x4.cz

Pověřence pro ochranu osobních údajů firma nejmenovala.

 

3. Podávaní informací

Na výše uvedených kontaktech je možné se v relevantních případech na organizaci, obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na firmu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové procesy a opatření, které minimalizují možnost jejich zneužití. Pokud poskytujeme osobní údaje třetím stranám je to vždy v souladu s požadavky legislativy.

Zpracováváme konkrétně tyto osobní údaje:

4.1 Fyzických osob při realizaci zážitku (střelby, terénní jízdy) 

jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, číslo účtu, číslo řidičského průkazu-pokud realizace zážitku vyžaduje, číslo střeleckého průkazu – pokud realizace zážitku vyžaduje.

Příjemci údajů: smluvní účetní firma.

4.2 Osobní údaje – obchodních partnerů

jméno a příjmení, adresa, IČ/DIČ fyzické osoby, pozice ve firmě, telefon, e-mail, číslo účtu,

Příjemci údajů: nepředávají se.

4.3 Osobní údaje pracovníků organizace.

jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, mzda, účet, pracovní zařazení, e-mail, telefon, docházka, kvalifikace, zdravotní stav, číslo pasu, rodinný stav, r.č. dětí/ příslušníků, předchozí zaměstnání, srážky.

Příjemci údajů: zákonem/soudem stanovené organizace v předepsané podobě, smluvní pracovní lékař,

organizace - se souhlasem pracovníka např. banka pro čerpání půjčky.

5. Retenční doba

Doba pro uchovávání zpracovávaných osobních údajů je stanovena platnou legislativou nebo souhlasem pro zpracování osobních údajů. Po uplynutí této doby jsou zpracovávané osobní údaje z našich systémů vymazány nebo skartovány.

6. Jakými způsoby a v jakých případech osobní údaje zpracováváme

 

6.1  Používání internetových stránek a cookies

I naše webové stránky využívají malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Cookie je datový soubor, který se z naší webové stránky ukládá do Vašeho elektronického zařízení (PC/NTB/tablet/chytrý telefon…).  Tento soubor identifikuje specifické informace, které mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, stránka, ze které návštěvník přišel, navštívené stránky a produkty, typ použitého prohlížeče a HW.  Funkčnost souborů cookies je buď ukončena na konci internetové relace po odpojení zařízení od webových stránek nebo vyprší po určité stanovené době.

6.2 Cookies a ochrana osobních údajů

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Soubory cookies vždy používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici.

6.3  Druhy souborů cookies a důvody jejich využití

Většinou používáme tyto typy souborů cookies které:

-         Vám pomáhají webové stránky užívat. Zjišťují, jestli jste přihlášeni a pokud ano usnadní Vám přístup do našeho e-shop, nastaví odpovídající prostředí a funkce, hlídají stav nákupního košíku, zajišťují, že se nemusíte přihlašovat stále znovu.

-         Vám umožňují vyjádřit svůj názor například na sociálních sítích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete nebo tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze.

-         Nám pomáhají zjišťovat co vyhledáváte, takže při Vašem internetovém brouzdání se zobrazené reklamy budou více týkat Vašich preferencí.

-         Nám pomáhají porozumět nákupnímu chování Vás-našich zákazníků a návštěvníků. Na základě těchto analýz neustále vylepšujeme nejen naše webové stránky, ale také nabídku našich produktů a služeb tak, aby nakupování pro Vás bylo co nejsnazší a nejpříjemnější.

Konkrétně používáme cookies Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc..   Naše firma nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

6.4   Souhlas s používáním cookies

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

6.5 Když chcete použití souborů cookies zakázat

Kdykoliv můžete změnit nastavení svého zařízení – používaného prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části nápovědy Vašeho zařízení či prohlížeče. Příklady nastavení u nejužívanějších prohlížečů jsou zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

6.6  Objednávka zážitku prostřednictvím e-shop

Při objednávce zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, objednaný zážitek.

Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky.

Doba evidence Vašich osobních údajů v našem systému je stanovena na 2 roky od poslední Vámi učiněné objednávky.

Takto stanovená doba vychází z potřeby disponovat osobními údaji při vyřizování případné reklamace.

Po uplynutí této doby jsou Vaše osobní údaje z našeho sytému vymazány a v naší evidenci zůstávají pouze osobní údaje stanovené platnou legislativou. Jedná se především o údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci.

6.7 Osobní údaje při realizaci zážitku

Při realizaci zážitku zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Jméno a příjmení, adresu datum narození, telefonní číslo, e-mail, objednaný zážitek a vyžadují-li to pravidla realizace zážitku pak číslo střeleckého/řidičského průkazu.

Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření smlouvy o realizaci zážitku. Doba evidence Vašich osobních údajů v našem systému je stanovena na 5 let od realizace zážitku. Takto stanovená doba vychází z potřeby disponovat osobními údaji při vyřizování případné reklamace a případných soudních sporů.

6.8 Osobní údaje stanovené platnou legislativou

Údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci. Doklady o platebních transakcích, potvrzení plateb, čísla účtů, některé údaje o platebních kartách. Archivační lhůty těchto dokladů jsou legislativně stanoveny.

7. Zpracovatelé osobních údajů

Legislativa umožňuje svěřit zpracování osobních údajů zpracovateli. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě smlouvy osobní údaje pro správce zpracovává. Tento postup používá i naše firma a to především v oblasti provozování e-shop, marketingových a reklamních služeb. 

Zpracovatel je rovněž povinen zajistit ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou a garantovat ji správci písemnou smlouvou.

7.1 Provozování e-shop

Provoz e-shopu zajišťuje:

MACHIN.CZ s.r.o.;  Tyršovo nám. 440;  686 01 Uherské Hradiště.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit nebo kdykoliv odvolat. Odmítnutí, neudělení nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv ani důsledky na naši spolupráci. Udělený souhlas zůstává v platnosti, dokud jej neodvoláte nebo po dobu stanovenou souhlasem. 

8.1               Žádost o souhlas zpracování osobních údajů

Pokud Vás žádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je to vždy v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.2 Odvolání souhlasu

Souhlas je možné kdykoliv odvolat písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na výše uvedenou adresu firmy nebo prostřednictvím výše uvedeného e-mail.

9. Vaše práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, odstranění takového závadného stavu. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

Dne 21.5. 2018

Jan Toral

majitel firmy


Mapa

Kontaktní informace

4x4 STYLE

Velehradská 1433 686 03 Staré Město ( areál Neostan, hala č. 36 )   724 379 580   E-mail: info@ironman4x4.cz
© 4X4STYLE.CZ - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz , webhosting hostservis.cz